Pricing for organisers


Cenové podmienky sú veľmi jednoduché a transparentné. Organizátor zaplatí jeden fixný vstupný poplatok v hodnote 0,60 € za 1 vstupenku, ktorá bude uvoľnená do predaja cez systém Ticket Fair Price (TFP). Objem vstupeniek, ktoré sa takto uvoľnia, je iba na rozhodnutí organizátora. Žiadne ďalšie poplatky sa neplatia.

Príklad: Som promotér, ktorý organizuje koncert svetového umelca a je veľký predpoklad, že o tento koncert bude veľký záujem a vstupenky sa rýchlo vypredajú. Do celkového predaja uvoľním 6000 ks vstupeniek a z nich sa rozhodnem 2000 ks predať cez systém Ticket Fair Price. Úvodný poplatok, ktorý zaplatím bude v hodnote 1 200 € (2000 x 0,6). Žiadne ďalšie poplatky za používanie systému TFP a využívanie mailových databáz už neplatím.

Platba sa realizuje elektronickou formou cez CardPay na účet platformy TFP. Na túto transakciu môžete použiť akúkoľvek platobnú kartu.

Zriaďovateľ negarantuje, že všetky vstupenky uvoľnené do predaja cez systém TFP budú predané. Organizátor si nemôže uplatniť nárok na vrátenie peňazí v prípade nepredaných vstupeniek.

Tento cenník pre organizátorov nadobúda platnosť a účinnosť uverejnením na portáli www.ticketfairprice.com dňa 30.9.2017.


Doplňujúce informácie:

Základnú vyvolávaciu cenu za  1 ks vstupenky určuje organizátor podujatia.

Pre potenciálnych zákazníkov neexistuje žiadny vstupný poplatok, do rezervačného systému vstupujú iba svojou registráciou, ktorá je bezplatná.

Organizátor si môže zvoliť či povolí záujemcom o vstupenky ich cenové ponuky iba zvyšovať alebo aj znižovať. 

Organizátor si určí o akú sumu je možné jednotlivé cenové ponuky zvyšovať/znižovať pri daných cenových hladinách.

Príklad: Účastníci môžu svoje cenové ponuky navyšovať o 2 €, a to až do dosiahnutia cenovej hladiny 20 € vrátane. V nasledujúcej cenovej hladine 21 – 40 € je možné navyšovať o 5 €. A v hladine 41 – 60 € môžu účastníci svoju ponuku navýšiť o 7 €.

V prípade, že je cenová ponuka príliš vysoká, môže si organizátor stanoviť povinný depozit podľa svojho uváženia. Depozit predstavuje zálohu na kúpnu cenu vstupeniek. Je možné ho uhradiť iba elektronickou formou prostredníctvom CardPay. Depozit sa vráti účastníkovi iba v prípade, že nebude v rezervačnom systému úspešný (jeho ponuka sa bude nachádzať pod červenou čiarou).